Aktuality

Aktuality FS Technik

Folkloristica Universitas
Folkloristica Universitas
umelecký večer bratislavských univerzitných folklórnych súborov
2%
2%
Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik! Ďakujeme , že po minulé roky sa nám vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov.
Vyrocie-Raslavice
Výročie
Galakoncert Vysokoškolského umeleckého súboru Technik pod názvom Venované generáciám.
vyročie
Výročie
Repríza programu k 70. výročiu Folklórneho súboru Technik STU
Konkurz
Informácie
Konkurz do tanečnej, hudobnej a speváckej zložky FS Technik
abelova @matus lago
Informácie
V tohtoročnej sezóne 2024 nás môžete vidieť..
goral
Bežné
Spoločný koncert Folklórneho súboru, Komorného orchestra a Speváckeho zboru.
vyrocie
Výročie
Program pri príležitosti 70 výročia založenia Vysokoškolského umeleckého súboru Technik, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.