Galakoncert - Venované generáciám

Galakoncert Vysokoškolského umeleckého súboru Technik pod názvom Venované generáciám.

Vyrocie-Raslavice

Milí Technikári, srdečne Vás pozývame na slávnostný galakoncert Vysokoškolského umeleckého súboru Technik pod názvom Venované generáciám.

 

Kedy a kde:

3.12.2023 o 18. hod - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave

 

Predstavíme v ňom 70 ročnú históriu súboru Technik, pôsobiaceho pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave od rok 1953.

 

"Rok 1953 bol rokom, keď sa začala vytvárať identita Technikára.Identita spojená so schopnosťou vnímania reálnych hodnôt, kultivovaniakolektívnej pamäti, ktorá pri všetkej pokore znesie chvíle zlyhania, ale ajslávy.

Má mnoho tvári. Vie spievať, hrať ale aj tancovať. Posúva ďalej akýsi štátv štáte s nesmiernym bohatstvom a dedičstvom. "

 

V programe predstavíme umelecké diela A. Vivaldiho, G.B. Pergolesiho, P.Breinera, P. Cóna,Š. Molotu, E. Esenvaldsa, M. Jašurdovej a mnohých ďalších.

Prevedieme Vás mnohými žánrami, predstavíme spoločné diela prezentovanéviacerými zložkami z rôznych odvetví umenia.

Prestavíme Vám 70 ročnú históriu jedinečného telesa.

 

Námet, scenár a dramaturgia:

Mirko Krajči, Ľubica Mešková, Petra Torkošová

Účinkuje:

Folklórny súbor, Komorný orchester, Spevácky zbor

Moderuje:

Mirka Záhumenská

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Lístky sú dostupné tu.

Gala concert - Venované generáciám

Gala concert of the VUS Technik STU under the title Venované generáciám.

Vyrocie-Raslavice

Dear Technikári, we cordially invite you to the festive gala concert of the VUS Technik STU, entitled Venované generáciám.

 

Where and when:

3.12.2023 at 6 pm - Large Concert Studio at Slovenský rozhlas in Bratislava

 

We will present the 70-year history of the Technik ensemble, which has been working at the Slovak University of Technology in Bratislava since 1953.

 

"The year 1953 was the year when the identity of the Technikár started to shape up. Identity connected with the ability to perceive real values, to cultivate a collective memory that, despite all humility, can endure moments of failure, but also glory. It has many faces. It can sing, play, but also dance. It moves forward a kind of state within a state with immense wealth and heritage."

In the program we will present works of art by A. Vivaldi, G.B. Pergolesi, P. Breiner, P. Cóna, Š. Molot, E. Esenvalds, M. Jašurdová and many others.

We will guide you through many genres, we will present joint works presented by several components from various branches of art.

 

Theme, script and dramaturgy:

Mirko Krajči, Ľubica Mešková, Petra Torkošová

Performers:

Folklore Ensemble, Chamber Orchestra, Choir Moderatorzbor

Moderator:

Mirka Záhumenská

 

We look forward to meeting you.

 

The tickets are available here.