Vedenie

Vedenie FS Technik

Riaditeľka
Spevácka zložka
Tanečná zložka