Spoločný Koncert

Spoločný koncert Folklórneho súboru, Komorného orchestra a Speváckeho zboru.

goral

Srdečne Vás pozývame na spoločný koncert Folklórneho súboru, Komorného orchestra a Speváckeho zboru


Kedy a kde:

3.12.2023 - Veľká sála Slovenského rozhlasu Bratislava

Joint Concert

Joint concert of the Folklore Ensemble, Chamber Orchestra and Choir.

goral

We cordially invite you to a joint concert of the Folklore Ensemble, the Chamber Orchestra and the Choir


Where and when:

3.12.2023 - The Great Hall at Slovenský rozhlas in Bratislava