FS

Technik

Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU Bratislava

Galakoncert - Venované generáciám

Galakoncert Vysokoškolského umeleckého súboru Technik pod názvom Venované generáciám.

14.11.2023

Venované Vám

Repríza programu k 70. výročiu Folklórneho súboru Technik STU

13.7.2023

Môžete nás vidieť tu, aj tu, aj...

V tohtoročnej sezóne 2023 nás môžete vidieť..

15.7.2023