Výročie

Program pri príležitosti 70 výročia založenia Vysokoškolského umeleckého súboru Technik, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

vyrocie

Rok 1953 bol rokom, keď sa začala vytvárať identita Technikára. Identita spojená so schopnosťou vnímania reálnych hodnôt, kultivovania kolektívnej pamäti, ktorá pri všetkej pokore znesie chvíle zlyhania, ale aj slávy.

Srdečne Vás pozývame na slávnostný program  pri príležitosti 70.výročia založenia súboru Technik.

Kedy a kde:

20.10.2023 - Dom umenia Piešťany - pre verejnosť / viac informácií čoskoro/

21.10.2023 - Dom umenia Piešťany - pre bývalých členov a pozvaných hostí

Pokiaľ ste zmenili svoje kontaktné údaje alebo ste neboli informovaný, vyplňte prosím príslušný formulár.


Informácie o výročí už boli doručené mailom alebo poštou.

Anniversary

Program on the occasion of the 70th anniversary of the founding VUS Technik of the Slovak Technical University in Bratislava.

vyrocie

The year 1953 was the year when the identity of the Technikár started to shape up. Identity connected with the ability to perceive real values, to cultivate a collective memory that, despite all humility, can endure moments of failure, but also glory.

We cordially invite you to the festive program on the occasion of the 70th anniversary of the founding VUS Technik STU.

Where and when:

20.10.2023 - House of Art in Piešťany - for the public / more information soon/

21.10.2023 - House of Art in Piešťany - for former members and invited guests

If you have changed your contact information or have not been notified, please fill in the form.


Information about the anniversary has already been delivered by email or post.