O nás

Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU

Od roku 1953 si píše históriu pri svojej alma mater Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave.

Ľudovú hudbu, dievčenskú spevácku skupinu a tanečnú zložku tvoria mladí ľudia, ktorí počas pôsobenia v súbore študujú na bratislavských univerzitách. Súbor sa už dlhé roky usiluje o  spracovanie tradičného materiálu, ktorý štylizovanou formou predstavuje svojim divákom.

Patrí medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku a je laureátom viacerých festivalov nielen doma, ale i v zahraničí.