Aktuality

Aktuality FS Technik

Konkurz
Informácie
Konkurz do tanečnej, hudobnej a speváckej zložky FS Technik
abelova @matus lago
Informácie
V tohtoročnej sezóne 2023 nás môžete vidieť..
goral
Bežné
Spoločný koncert Folklórneho súboru, Komorného orchestra a Speváckeho zboru.
vyrocie
Výročie
Program pri príležitosti 70 výročia založenia Vysokoškolského umeleckého súboru Technik, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.