Folklórny súbor Technik STU

Kto sme ?

Folklórny súbor Technik je súčasťou  Vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vznikol v roku 1953. Postupne sa v ňom vytvorili ďalšie dve samostatné umelecké telesá –  Komorný orchester, Spevácky zbor .

Všetky tri zložky tvoria  mladí ľudia, prevažne študenti a absolventi bratislavských vysokých  ale aj stredných škôl, ktorých spája láska a obdiv k folklóru,spevu a hudbe.

Naším cieľom je udržiavať, pestovať  a scénicky rozvíjať slovenské folklórne tradície. Spracovávame folklór z rôznych oblastí Slovenska. Vo svojej tvorbe kladieme dôraz na zachovanie  lokálnych a regionálnych špecifík jednotlivých tradičných prejavov.

Folklore Ensemble Technik STU

Who we are ?

The Technik Folklore Ensemble is part of the TECHNIK University Art Ensemble of the Slovak Technical University in Bratislava. It was founded in 1953. Gradually, two more separate artistic bodies were created in it - the Chamber Orchestra and the Choir.
All three components are made up of young people, mostly students and graduates of Bratislava universities and high schools, who are united by love and admiration for folklore, singing and music. Our goal is to maintain, nurture and develop Slovak folklore traditions.
We process folklore from various regions of Slovakia. In our work, we emphasize the preservation of local and regional specifics of individual traditional expressions.