Napísali o nás...

Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU oslavuje 70. výročie

Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU má okrúhlych 70 rokov. Bohatú históriu oslávil koncom októbra vystúpeniami Folklórneho súboru v Piešťanoch, pokračovanie osláv bude v polovici novembra v Bratislave a vyvrcholia začiatkom decembra spoločným galaprogramom.  

Viac na.


Venované generáciám – 70ka VUS Technik STU.


They wrote about us...

VUS Technik STU is celebrating its 70th anniversary

VUS Technik STU is 70 years old. The rich history was celebrated at the end of October with the performances of the Folkloric Ensemble in Piešťany, the celebrations will continue in mid-November in Bratislava and culminate in a joint gala program at the beginning of December.

More on.

Venované generáciám – 70ka VUS Technik STU.