Môžete nás vidieť tu, aj tu, aj...

V tohtoročnej sezóne 2024 nás môžete vidieť..

Kedy a kde:

27.4.2024 - Svätojurské hody, 15:30 Prostredná ulica, Námestie Svätý Jur

31.5.2024 - Folkloricas universitas, 19 :00 DK Zrkadlový háj

15.6.2024 - V srdci Javorníkvo, Papradno 19:30

21.6.2024- Kunovské léto / CZ /- Areál Jízdy králů, Kunovice o 20:00

22.6.2024 - Medzinárodný folklórny festival Myjava 2024 - Á la carte - 20:50 – 22:10 hod. - Amfiteáter

29.6.2024 - Bezchleba hody - Záhorácky folklórny festival 2024

5.7.2024 - Hody v Podivíne / CZ/ - Hodové slávnosti 20:00

6.7.2024 - Folklórny festival Východná 2024

9.7.- 11.7. 2024 Akademická Nitra alebo ZVOLEN

9.8.2024 Zemplínske slávnosti

08.09.2024 - Radvanský jarmok , Banská Bystrica  

14.9.2024 - Dni Vajnor , Park pod Lipami

You can see us here, and here, and...

You can see us in this year's 2024 season..

When and where:

27.4.2024 - Svätojurské hody, 15:30 Prostredná ulica, Námestie Svätý Jur

31.5.2024 - Folkloricas universitas, 19 :00 DK Zrkadlový háj

15.6.2024 - V srdci Javorníkvo, Papradno 19:30

21.6.2024- Kunovské léto / CZ /- Areál Jízdy králů, Kunovice o 20:00

22.6.2024 - Medzinárodný folklórny festival Myjava 2024 - Á la carte - 20:50 – 22:10 hod. - Amfiteáter

29.6.2024 - Bezchleba hody - Záhorácky folklórny festival 2024

5.7.2024 - Hody v Podivíne / CZ/ - Hodové slávnosti 20:00

6.7.2024 - Folklórny festival Východná 2024

9.7.- 11.7. 2024 Akademická Nitra alebo ZVOLEN

9.8.2024 Zemplínske slávnosti

08.09.2024 - Radvanský jarmok , Banská Bystrica  

14.9.2024 - Dni Vajnor , Park pod Lipami