Môžete nás vidieť tu, aj tu, aj...

V tohtoročnej sezóne 2024 nás môžete vidieť..

Kedy a kde:

29.06.2024 o 17:30. hod -Bezchleba hody, Záhorácky folklórny festival 2024 / viac informácií čoskoro/

05.07.2024 - Podivín, Česká republika / viac informácií čoskoro/

08.09.2024 - Radvanský jarmok , Banská Bystrica  / viac informácií čoskoro/

You can see us here, and here, and...

You can see us in this year's 2024 season..

When and where:

29.06.2024 at 5:30 pm - Bezchleba hody, Záhorácky folklore festival 2024 / more information soon/

05.07.2024 - Podivín, Czech Republic / more information soon/

08.09.2024 - Radvanský jarmok , Banská Bystrica  / more information soon/