Vedenie

Vedenie FS Technik

Riaditeľka
Hudobná zložka
Spevácka zložka
Tanečná zložka